SEARCH POWERED BY
Είσοδος στο ΡΕΠΟΡΤΕΡ

Opinion

ISO 16745: Το πρώτο παγκόσμιο εργαλείο για τη διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα κτίρια

 • 21 Ιούλ. 2017
 • 10:12 πμ

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας αλλά παράλληλα και για το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες και δυστυχώς αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή. Η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια θα πρέπει να αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ο κατασκευαστικός κλάδος θα πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε βιώσιμα επίπεδα. Έρευνες από το World Green Building Council (WorldGBC)συστήνουν την επίτευξη συντονισμένης προσπάθειας τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τις  κυβερνήσεις ώστε να διασφαλίσουν ότι όλα τα υφιστάμενα κτίρια θα λειτουργούν έως το 2050 με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

RELATED ARTICLES

Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια μεμονωμένα κτίρια στον κόσμο, που το καθένα παρουσιάζει διαφορετικές ενεργειακές προδιαγραφές και απαιτήσεις. Οι περισσότερες χώρες έχουν θεσπίσει πολιτικές που αφορούν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε κτίρια λαμβάνοντας μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους. Ωστόσο οι πολιτικές αυτές δεν οδήγησαν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η διενέργεια μετρήσεων και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα υφιστάμενα κτίρια είναι ζωτικής σημασίας ώστε να επιτευχθεί σημαντική και οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένη μεθοδολογία μέτρησης, έκθεσης και επαλήθευσης των ενδεχόμενων μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα υφιστάμενα κτίρια με συνεκτικό και συγκρίσιμο τρόπο.

Σε μια εποχή που η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι όλο και πιο εμφανής, με καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο του πλανήτη, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ΙSO) προχώρησε με τη δημοσίευση ενός νέου διεθνούς  πρότυπου του ΙSO 16745 “Sustainability in buildings and Civil engineering works-Carbon metric of an existing building during use stage” Part 1: Calculation, reporting and communication and Part 2:Verification, το οποίο έχει σαν σκοπό του να παρέχει τις κατευθυντήριες μεθόδους για τον υπολογισμό και την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές  αερίων θερμοκηπίου σε υφιστάμενα κτίρια που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του κτιρίου, και θα συμβάλουν με αυτόν τον τροπο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί ως γενικό εργαλείο για τη μέτρηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το ΙSO 16745 παρέχει τις βάσεις για την ακριβή απόδοση των κτιρίων αλλά παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό βοήθημα/εργαλείο στην ετοιμασία και καθορισμό των εθνικών στόχων αλλά και ως σημείο αναφοράς στις κυβερνητικές πολιτικές οι οποίες αφορούν στη λήψη μέτρων/αποφάσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Το πρότυπο ISO 16745-1: 2017 αναφέρεται σε απαιτήσεις για τον προσδιορισμό και την αναφορά μιας μέτρησης άνθρακα ενός υπάρχοντος κτιρίου, που σχετίζεται με τη λειτουργία του .Καθορίζει επίσης μεθόδους για τον υπολογισμό, την υποβολή εκθέσεων και την επικοινωνία ενός συνόλου μετρήσεων άνθρακα για τις εκπομπές GHG που προκύπτουν από τον υπολογισμό κατανάλωσης ενέργειας κατά τη λειτουργία ενός υπάρχοντος κτιρίου, τον υπολογισμό της κατανάλωση ενέργειας από χρήστες και άλλες σχετικές εκπομπές και απορροφήσεις GHG.

Eπιπρόσθετα, το πρότυπο ISO 16745-2: 2017 καθορίζει τις απαιτήσεις για την επαλήθευση του υπολογισμού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για εκπομπές GHG ενός υπάρχοντος κτιρίου κατά τη διάρκεια του σταδίου χρήσης, όπου ο υπολογισμός άνθρακα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16745-1.

Το πρότυπο ISO 16745 εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 59 Buildings and Civil Engineering works- Υποεπιτροπή 17 Sustainability in buildings and civil engineering works. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν ή να προμηθευτούν το εν λόγω πρότυπο από το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

 • 21 Ιούλ. 2017
 • 10:12 πμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Hedge funds αγοράζουν ομόλογα Βενεζουέλας
 • 02 Αυγ. 2017
 • 11:59 πμ

Hedge funds αγοράζουν ομόλογα Βενεζουέλας

Tα ομόλογα της Βενεζουέλας που αποτιμώνται σε δολάριο, τα οποία διαπραγματεύονται στο ένα τρίτο της ...

ΠΑΣΥΞΕ: Πλήγμα η μη ψήφιση Υφυπουργείου Τουρισμού
 • 02 Αυγ. 2017
 • 11:40 πμ

ΠΑΣΥΞΕ: Πλήγμα η μη ψήφιση Υφυπουργείου Τουρισμού

Τη δυσαρέσκεια τόσο του ιδίου όσο και όλων όσων εμπλέκονται στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, ε ...

Έτοιμη η Α’ και Β’ φάση του λιθόστρωτου στην Τραχυπέδουλα
 • 02 Αυγ. 2017
 • 11:33 πμ

Έτοιμη η Α’ και Β’ φάση του λιθόστρωτου στην Τραχυπέδουλα

Έργο που εξωραΐζει και συνάμα επαναφέρει τον παλιό παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού της Τραχυπέδουλα ...

Φορολογικό δέλεαρ στα καζίνο για προσέλκυση επενδύσεων
 • 02 Αυγ. 2017
 • 11:29 πμ

Φορολογικό δέλεαρ στα καζίνο για προσέλκυση επενδύσεων

Αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης, με στόχο να προσελκυστούν ισχυροί όμιλοι που ενδιαφέρονται για επέ ...